Thursday , August 16 2018

Allahummahdina fii man hadaiit
wa afinaa fii man afaaiit
wa tawallana fii man tawallait
wa baariklana fii maa a’toiit
waqina syarroma qodhoit
innaka taqdi waa laa yuqdho alaiik
innahu laa yadhillu mawwalaiit
wa laa yaizzu ma adaiita
tabarokta robbana wa taalaiita la maan jaa minnka illa ilaik
Allahummaghfirlana jiddana wahazlana
waqto’na wa amtana wakullu dzalika inndanaa
Allahummajj alna laka dzakkariin, laka syakkarin,
laka rohhabiin, laka miqwaiin, laka muhbitiin
ilaika awwahiina muniibiin
Allahumma taqobbal taubatana, waghsil haubatana
wa ajaba da’watanaa, asaddits alsinatana,
waslul sahiimata subuurinaa
fannzail billa wal hiqta wal hasada minkulubina
asoynaaka fa anhaltana wa atookaa kafa syakartana
waa in udna ilaika qobiltanaa,
Robbun Kariim, Robbun Syakuur, Robbun Ghofuur
Robbi maaaaaa ahlamak, Robbi maaaaaa arhamak
Robbi maaaaaa arhamak, Robbi maaaaaa ahlamak
Robbi maaaaaa a’lamak, Robbi maaaaaa ahlamak
Robbi maaaaaa ahlamak, Robbi maaaaaa arhamak
Allahumma innaka afuwwun kariimun tuhibbul afwa fa’fuanna
Afwaka yaa Affuwwu Afwak, Afwaka yaa Rohmaanu Afwak, Afwaka yaa Rohiimu
Afwak
Afwaka ya haliimu Afwak, filmahya Afwak, wafil mamaati Afwak, wafil quburi
Afwak
wa inndansyuri Afwak ainndaa mamarrisiroti Afwak, wainndal miizaani Afwak
wainndal hisaabi Afwak
Afwaka ya afuwwu Afwak Afwaka ya haliimu Afwak
ilahanaa waa holiqona waa roziqona,
innkanal bukaa wa alaa azizim fanahnu awla bil bukaai ala yaa romadhona yaa
robbal alamiin
yaa robba romadhoon laaba romadhoon waa dzahabatil ayyamuwallayalii
waalam yabkolanaasi wa aaaaaqq
antal hayyulladzi laa yamuuutt 2x
Allahumma laa tahrimnaa khutwaka wa la juudzaka alaaka robaka ba’da romadhona yaa robbal aalamiinn…

wasallallahumma ala sayyidina Muhammadin waa alaa alihi waa sohbihi ajjmaiinn

About pkskabbogor

Check Also

Fikih Minoritas

       Oleh : Ustadz Abdul Ghani, M.Hum pksgunungsindur.org muslims_pray_capitol Fikih minoritas berawal dari kajian …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *